Galerie Peter Bax

Aantal items: 0 Bedrag: € 0,00 bestellijst

kunstuitleen Sneek Sudwest Fryslan - ruim 400 kunstenaars in Stock

Kunstbegrippen & Technieken in de Kunst


AAcryl
Acrylverf is een synthetische verfsoort, milieuvriendelijk met als bindmiddel vloeibare acryl-kunsthars. Deze verf is sneldrogend en zorgt voor het behoud van de felle kleuren.
De verf werd voor het eerst gebruikt in de jaren veertig, waarin de belangrijkste eigenschappen van olieverf en aquarel zijn samengebracht. De verf kan worden gebruikt voor het creëren van diverse effecten, variërend van uiterst dunne verflaagjes tot dik opgelegd kwastwerk.
Acrylverf hecht op bijna elke ondergrond. Dat is het grote voordeel. Toch is het altijd goed eerst 'gesso' op de ondergrond te zetten.
Vaak wordt acrylverf voor de onderschildering bij olieverf gebruikt. Olieverf hecht op acryl. Andersom kan echter niet, de olie stoot het water in de acryl af.


Aquarel
Aquarel is een schildertechniek waarbij een schilderij gemaakt wordt door gebruik van waterverf op bijvoorbeeld papier. De verf bestaat vrijwel alleen uit zuivere pigmenten, vermengd met arabische gom die zorgt voor de kleefkracht tussen de pigmentdeeltjes en het papier, en glycerine. Aquarelverf is, in tegenstelling tot plakkaatverf altijd transparant. De meeste aquarelschilders gebruiken geen wit. Het wit in een aquarel bestaat dan uit het onbeschilderde papier. Aquarelleren lijkt een makkelijke schildertechniek, maar vereist veel concentratie en een trefzekere hand, vooral omdat fouten niet, of slechts met veel moeite hersteld kunnen worden.


Aquarel / papier
Schildertechniek met als beelddrager papier.


Aquarel / contekrijt


Airbrush
Airbrush is een oeroud decoratiesysteem dat al in de oudheid werd gebruikt om de wanden van grotten te versieren, door middel van een pijpje werd er verf geblazen.
Nu is airbrush een techniek waarbij gebruik wordt gemaakt van een luchtcompressor en een spuitpen (pistool) met verf. Met de airbrush kun je in feite elk object of materiaal versieren. Om goede en mooie resultaten te bekomen is een goede kennis van de airbrushtechniek nodig, samen met gevoel voor kleur, vorm en een zorgvuldige planning.
Met een airbrush of verfspuit kan je diverse effecten maken. Deze effecten zijn afhankelijk van de airbrush, verfspuit, verf, ondergrond en behendigheid van de kunstenaar.


Art Deco
Afgeleid van het Franse Arts Decoratifs. Het is een decoratieve stijl (ca.1910-ca.1940) die in de jaren ''20 en ''30 zeer populair was, vooral in de kunstnijverheid, vormgeving en architectuur. De stijl kwam voort uit een reactie op de Art Nouveau en de Jugendstil en wordt gekenmerkt door een strakke en eenvoudige vormgeving, abstractie en fel kleurgebruik o.i.v. het Expressionisme en het Cubisme.


Art Nouveau
Art nouveau is de Franse benaming voor het Duitse begrip Jugendstil. Het was een internationaal wijdverbreide stroming in de periode van ongeveer 1895-1914. De naam Jugendstil is ontleend aan het in 1896 in München opgerichtte kunsttijdschrift Jugend. De kunstenaars uit deze stroming zetten zich af tegen de historiserende neo-stijlen en streefden naar een vernieuwing van de kunst. De ornamentaal-decortieve stijl kenmerkt zich door de gestileerde, organische, vaak a-symmetrische vormen van ornamenten en arabesken. Vooral in kunstnijverheid en architectuur kwam de Jugendstil tot grote bloei.


Aquagravure
Van houten platen wordt een gietvorm gemaakt. In deze gietvorm legt de drukker een paar centimeter dikke laag papierpulp. Onder zeer hoge druk wordt dit samengeperst waarna de vele liters water wegstromen. De papierpulp neemt daarbij de vorm aan van de gietvorm. Op het geperste vel brengt de kunstenaar kleur aan. Dit ‘origineel’  gaat vervolgens terug naar de drukker. De drukker inkt de gietvorm waarbij hij nauwkeurig het ontwerp van de kunstenaar volgt. Er wordt wederom papierpulp in de mal gegoten, maar dit keer wordt er naast reliëf ook kleur gedrukt. De Aquagravure wordt te drogen gelegd en wordt elke dag gecontroleerd en zo nodig bijgewerkt. Pas als kunstenaar en drukker tevreden zijn worden de prenten genummerd en gesigneerd. Het resultaat van deze ingewikkelde techniek is werkelijk verbluffend. Het stelt de kunstenaar in staat om een derde dimensie (diepte) aan zijn creaties toe te voegen, wat een fantastisch eindresultaat tot gevolg heeft. Door het tijdrovende productieproces wordt de techniek echter helaas zelden toegepast en zijn de oplages altijd beperkt, wat natuurlijk wel tot gevolg heeft dat men ook écht een verzamelobject in huis haalt.


Aardewerk
Aardewerk is een verzamelnaam voor bij temperaturen tot ongeveer 1100 graden Celsius uit klei gebakken keramiek, zoals vaatwerk, potten, schalen, drinkbekers, kruiken en tegels. Aardewerk is zachter en minder duurzaam dan steengoed en porselein, maar het is veel gemakkelijker te maken. Vanwege de poreusheid van aardewerk dient het vrijwel altijd geglazuurd te worden. Keramiek wordt pas steengoed genoemd als het op een temperatuur van meer dan 1200 graden Celsius is gebakken. Goede klei voor deze producten is kaolien (China-clay), een fijne witbakkende kleisoort.


Abstracte kunst
(Lees ook: non-figuratieve kunst)
Beeldende kunst, met name schilder- en beeldhouwkunst, die niet het doel heeft een weergave van waarneembare werkelijkheid te tonen, maar het drukt zich uit in vormen, vlakken, lijnen en kleuren. Vasily Kandinsky wordt als één van de grondleggers gezien. Vanaf 1910 komt abstract werk regelmatig voor binnen een aantal kunststromingen. Na de Tweede Wereldoorlog zet dit zich voort in onder meer het abstract expressionisme, tachisme en andere abstracte stromingen.


Abstract expressionisme
Begrip in de beeldende kunst, van toepassing op een groep New Yorkse kunstenaars, vervaardigd tussen 1945 en 1960. Ontstond als reactie op absctract-geometrische tendensen. Het gaat niet zozeer om de stijl, als wel om een werkwijze, met als belangrijkste principe: spontane, niet van tevoren bedachte expressie met vrije bewegingen en veelal ongeprepareerd doek. Bekend zijn ook de 'drippings' (druipsels door nog natte verf). Er zijn twee hoofdrichtingen: action painting en colorfield painting. Belangrijkste vertegenwoordigers: Jackson Pollock, Willem de Kooning en Mark Rothko. Een soortgelijke stroming in Europa was het tachisme.


Absurde kunst
Uiting van kunst waarin het absurde, bizarre, onlogische, zinloze overheerst. Behalve bij de beeldende kunst doet deze stijl zich voor binnen het toneel (antitheater).


Academie
Het begrip academie is afkomstig uit het oude Griekenland. Vandaar verspreidde het zich over de gehele wereld. Sinds de Renaissance vooral gebruikt om verschillende instellingen die zich bezighouden met onderwijs of de bevordering van kunsten en/of wetenschappen aan te duiden.


Academisme
In de beeldende kunst was dit een richting die niet uitging van individuele waarneming, maar was gebaseerd op een strak systeem van regels en voorschriften, zoals die golden op traditionele kunstacademies en grotendeels ontleend waren aan de kunst uit de klassieke Oudheid. Vanaf de negentiende eeuw ontstond er verzet tegen dit keurslijf van regels.


Achterglasschildering
Schildering in spiegelbeeld op de achterkant van een glasplaat. Als volkskunst vooral in het midden van de achttiende eeuw tot bloei gekomen in Midden-  en Oost-Europa. In de twintigste eeuw door onder andere Wasily Kandinsky.


Actionpainting
Actionpainting is een manier van werken in de Amerikaanse en Europese abstracte expressionistische kunst en informele schilderkunst van de 20e eeuw waarbij de handeling uitgangspunt is.

De wortels ervan liggen in het surrealisme, en wel in die visie van het surrealisme waarin 'het automatische' centraal staat - de associatietechniek, de écriture automatique in de literatuur en, toegepast op schilderkunst, het 'automatische' tekenen/handelen, zoals het sterk werd ontwikkeld door onder anderen de abstracte surrealist André Masson, die veel invloed had op het latere Amerikaanse abstract expressionisme.

Het is een vorm van abstracte kunst waarbij de schilder geconfronteerd wordt met het schilderij als de voornaamste werkelijkheid, die hij brutaal te lijf gaat. De kunstenaar probeert de actie, de geste van het maken, op het doek over te brengen. Het kunstwerk staat voor een herinnering aan de handeling, de actie (bijvoorbeeld het ritmisch drippen van verf "over all" op een groot doek).

Actionpainting is schilderkunst waarin de bewegingen van de kunstschilder nog te herkennen zijn.

De grote figuur van het abstract expressionisme in Amerika is Jackson Pollock (1912-1956).


Affiche
Bedrukt biljet dat in het openbaar wordt aangeplakt voor het publiceren van berichten (aankondigingen van culturele manifestaties, tentoonstellingen, sportevenementen, mededelingen van de overheid, enz.), reclameboodschappen of politieke propaganda door middel van tekst en/of beeld. De laatste decennia - dan meestal poster genoemd - gebruikt als wandversiering.


Afrikaanse kunst
Culturele uitingen op het Afrikaanse continent. De geografische structuur van Afrika met zijn oerwouden, brede rivieren, uitgerekte dorre steppen en in het noorden een schier ondoordringbare woestijn, de Sahara, hebben mogelijk gemaakt dat ten zuiden van de Sahara zwart-Afrikaanse culturen ontstonden met een geheel eigen karakter. De Islam had wel invloed in Noord-Afrika, maar nauwelijks op de verschillende zwarte Afrikaanse volken. Slechts in de Soedan, dat door middel van karavaanwegen in verbinding stond met Noord-Afrika, en in gebieden die nauwe relaties met de Soedan onderhielden, zien we Islamitische elementen in kleding en tempelbouw. Ook het Christendom had slechts een beperkte invloed. mede omdat de Europeanen voornamelijk in de kuststeden bleven, waar zij strategische en commerciële belangen hadden. Bewerkte vuursteensplinters worden in grote delen van Afrika gevonden.


Art print
Hoogwaardige afdruk op papier.Openingstijden:

  • Maandag: Gesloten
  • dinsdag: 13:30 - 18:00 uur
  • woensdag: 13:30 - 18:00 uur
  • donderdag: 13:30 - 18:00 uur
  • koopavond: Gesloten
  • vrijdag: 13:30 - 18:00 uur
  • zaterdag: 10:00 - 17:00 uur
  • zondag: Gesloten