Galerie Peter Bax

Aantal items: 0 Bedrag: € 0,00 bestellijst

kunstuitleen Sneek Sudwest Fryslan - ruim 400 kunstenaars in Stock

Kunstbegrippen & Technieken in de Kunst


AAcryl
Acrylverf is een synthetische verfsoort, milieuvriendelijk met als bindmiddel vloeibare acryl-kunsthars. Deze verf is sneldrogend en zorgt voor het behoud van de felle kleuren.
De verf werd voor het eerst gebruikt in de jaren veertig, waarin de belangrijkste eigenschappen van olieverf en aquarel zijn samengebracht. De verf kan worden gebruikt voor het creëren van diverse effecten, variërend van uiterst dunne verflaagjes tot dik opgelegd kwastwerk.
Acrylverf hecht op bijna elke ondergrond. Dat is het grote voordeel. Toch is het altijd goed eerst 'gesso' op de ondergrond te zetten.
Vaak wordt acrylverf voor de onderschildering bij olieverf gebruikt. Olieverf hecht op acryl. Andersom kan echter niet, de olie stoot het water in de acryl af.


Aquarel
Aquarel is een schildertechniek waarbij een schilderij gemaakt wordt door gebruik van waterverf op bijvoorbeeld papier. De verf bestaat vrijwel alleen uit zuivere pigmenten, vermengd met arabische gom die zorgt voor de kleefkracht tussen de pigmentdeeltjes en het papier, en glycerine. Aquarelverf is, in tegenstelling tot plakkaatverf altijd transparant. De meeste aquarelschilders gebruiken geen wit. Het wit in een aquarel bestaat dan uit het onbeschilderde papier. Aquarelleren lijkt een makkelijke schildertechniek, maar vereist veel concentratie en een trefzekere hand, vooral omdat fouten niet, of slechts met veel moeite hersteld kunnen worden.


Aquarel / papier
Schildertechniek met als beelddrager papier.


Aquarel / contekrijt


Airbrush
Airbrush is een oeroud decoratiesysteem dat al in de oudheid werd gebruikt om de wanden van grotten te versieren, door middel van een pijpje werd er verf geblazen.
Nu is airbrush een techniek waarbij gebruik wordt gemaakt van een luchtcompressor en een spuitpen (pistool) met verf. Met de airbrush kun je in feite elk object of materiaal versieren. Om goede en mooie resultaten te bekomen is een goede kennis van de airbrushtechniek nodig, samen met gevoel voor kleur, vorm en een zorgvuldige planning.
Met een airbrush of verfspuit kan je diverse effecten maken. Deze effecten zijn afhankelijk van de airbrush, verfspuit, verf, ondergrond en behendigheid van de kunstenaar.


Art Deco
Afgeleid van het Franse Arts Decoratifs. Het is een decoratieve stijl (ca.1910-ca.1940) die in de jaren ''20 en ''30 zeer populair was, vooral in de kunstnijverheid, vormgeving en architectuur. De stijl kwam voort uit een reactie op de Art Nouveau en de Jugendstil en wordt gekenmerkt door een strakke en eenvoudige vormgeving, abstractie en fel kleurgebruik o.i.v. het Expressionisme en het Cubisme.


Art Nouveau
Art nouveau is de Franse benaming voor het Duitse begrip Jugendstil. Het was een internationaal wijdverbreide stroming in de periode van ongeveer 1895-1914. De naam Jugendstil is ontleend aan het in 1896 in München opgerichtte kunsttijdschrift Jugend. De kunstenaars uit deze stroming zetten zich af tegen de historiserende neo-stijlen en streefden naar een vernieuwing van de kunst. De ornamentaal-decortieve stijl kenmerkt zich door de gestileerde, organische, vaak a-symmetrische vormen van ornamenten en arabesken. Vooral in kunstnijverheid en architectuur kwam de Jugendstil tot grote bloei.


Aquagravure
Van houten platen wordt een gietvorm gemaakt. In deze gietvorm legt de drukker een paar centimeter dikke laag papierpulp. Onder zeer hoge druk wordt dit samengeperst waarna de vele liters water wegstromen. De papierpulp neemt daarbij de vorm aan van de gietvorm. Op het geperste vel brengt de kunstenaar kleur aan. Dit ‘origineel’  gaat vervolgens terug naar de drukker. De drukker inkt de gietvorm waarbij hij nauwkeurig het ontwerp van de kunstenaar volgt. Er wordt wederom papierpulp in de mal gegoten, maar dit keer wordt er naast reliëf ook kleur gedrukt. De Aquagravure wordt te drogen gelegd en wordt elke dag gecontroleerd en zo nodig bijgewerkt. Pas als kunstenaar en drukker tevreden zijn worden de prenten genummerd en gesigneerd. Het resultaat van deze ingewikkelde techniek is werkelijk verbluffend. Het stelt de kunstenaar in staat om een derde dimensie (diepte) aan zijn creaties toe te voegen, wat een fantastisch eindresultaat tot gevolg heeft. Door het tijdrovende productieproces wordt de techniek echter helaas zelden toegepast en zijn de oplages altijd beperkt, wat natuurlijk wel tot gevolg heeft dat men ook écht een verzamelobject in huis haalt.


Aardewerk
Aardewerk is een verzamelnaam voor bij temperaturen tot ongeveer 1100 graden Celsius uit klei gebakken keramiek, zoals vaatwerk, potten, schalen, drinkbekers, kruiken en tegels. Aardewerk is zachter en minder duurzaam dan steengoed en porselein, maar het is veel gemakkelijker te maken. Vanwege de poreusheid van aardewerk dient het vrijwel altijd geglazuurd te worden. Keramiek wordt pas steengoed genoemd als het op een temperatuur van meer dan 1200 graden Celsius is gebakken. Goede klei voor deze producten is kaolien (China-clay), een fijne witbakkende kleisoort.


Abstracte kunst
(Lees ook: non-figuratieve kunst)
Beeldende kunst, met name schilder- en beeldhouwkunst, die niet het doel heeft een weergave van waarneembare werkelijkheid te tonen, maar het drukt zich uit in vormen, vlakken, lijnen en kleuren. Vasily Kandinsky wordt als één van de grondleggers gezien. Vanaf 1910 komt abstract werk regelmatig voor binnen een aantal kunststromingen. Na de Tweede Wereldoorlog zet dit zich voort in onder meer het abstract expressionisme, tachisme en andere abstracte stromingen.


Abstract expressionisme
Begrip in de beeldende kunst, van toepassing op een groep New Yorkse kunstenaars, vervaardigd tussen 1945 en 1960. Ontstond als reactie op absctract-geometrische tendensen. Het gaat niet zozeer om de stijl, als wel om een werkwijze, met als belangrijkste principe: spontane, niet van tevoren bedachte expressie met vrije bewegingen en veelal ongeprepareerd doek. Bekend zijn ook de 'drippings' (druipsels door nog natte verf). Er zijn twee hoofdrichtingen: action painting en colorfield painting. Belangrijkste vertegenwoordigers: Jackson Pollock, Willem de Kooning en Mark Rothko. Een soortgelijke stroming in Europa was het tachisme.


Absurde kunst
Uiting van kunst waarin het absurde, bizarre, onlogische, zinloze overheerst. Behalve bij de beeldende kunst doet deze stijl zich voor binnen het toneel (antitheater).


Academie
Het begrip academie is afkomstig uit het oude Griekenland. Vandaar verspreidde het zich over de gehele wereld. Sinds de Renaissance vooral gebruikt om verschillende instellingen die zich bezighouden met onderwijs of de bevordering van kunsten en/of wetenschappen aan te duiden.


Academisme
In de beeldende kunst was dit een richting die niet uitging van individuele waarneming, maar was gebaseerd op een strak systeem van regels en voorschriften, zoals die golden op traditionele kunstacademies en grotendeels ontleend waren aan de kunst uit de klassieke Oudheid. Vanaf de negentiende eeuw ontstond er verzet tegen dit keurslijf van regels.


Achterglasschildering
Schildering in spiegelbeeld op de achterkant van een glasplaat. Als volkskunst vooral in het midden van de achttiende eeuw tot bloei gekomen in Midden-  en Oost-Europa. In de twintigste eeuw door onder andere Wasily Kandinsky.


Actionpainting
Actionpainting is een manier van werken in de Amerikaanse en Europese abstracte expressionistische kunst en informele schilderkunst van de 20e eeuw waarbij de handeling uitgangspunt is.

De wortels ervan liggen in het surrealisme, en wel in die visie van het surrealisme waarin 'het automatische' centraal staat - de associatietechniek, de écriture automatique in de literatuur en, toegepast op schilderkunst, het 'automatische' tekenen/handelen, zoals het sterk werd ontwikkeld door onder anderen de abstracte surrealist André Masson, die veel invloed had op het latere Amerikaanse abstract expressionisme.

Het is een vorm van abstracte kunst waarbij de schilder geconfronteerd wordt met het schilderij als de voornaamste werkelijkheid, die hij brutaal te lijf gaat. De kunstenaar probeert de actie, de geste van het maken, op het doek over te brengen. Het kunstwerk staat voor een herinnering aan de handeling, de actie (bijvoorbeeld het ritmisch drippen van verf "over all" op een groot doek).

Actionpainting is schilderkunst waarin de bewegingen van de kunstschilder nog te herkennen zijn.

De grote figuur van het abstract expressionisme in Amerika is Jackson Pollock (1912-1956).


Affiche
Bedrukt biljet dat in het openbaar wordt aangeplakt voor het publiceren van berichten (aankondigingen van culturele manifestaties, tentoonstellingen, sportevenementen, mededelingen van de overheid, enz.), reclameboodschappen of politieke propaganda door middel van tekst en/of beeld. De laatste decennia - dan meestal poster genoemd - gebruikt als wandversiering.


Afrikaanse kunst
Culturele uitingen op het Afrikaanse continent. De geografische structuur van Afrika met zijn oerwouden, brede rivieren, uitgerekte dorre steppen en in het noorden een schier ondoordringbare woestijn, de Sahara, hebben mogelijk gemaakt dat ten zuiden van de Sahara zwart-Afrikaanse culturen ontstonden met een geheel eigen karakter. De Islam had wel invloed in Noord-Afrika, maar nauwelijks op de verschillende zwarte Afrikaanse volken. Slechts in de Soedan, dat door middel van karavaanwegen in verbinding stond met Noord-Afrika, en in gebieden die nauwe relaties met de Soedan onderhielden, zien we Islamitische elementen in kleding en tempelbouw. Ook het Christendom had slechts een beperkte invloed. mede omdat de Europeanen voornamelijk in de kuststeden bleven, waar zij strategische en commerciële belangen hadden. Bewerkte vuursteensplinters worden in grote delen van Afrika gevonden.


Art print
Hoogwaardige afdruk op papier.


BBlinddruk
Blinddruk, preegdruk of droogstempelen is een druktechniek waarbij geen inkt wordt gebruikt.
Door op (of in) de drukplaat een reliëf aan te brengen en deze daarna te drukken, ontstaat in het papier eveneens een reliëf. Door de schaduwwerking is de afbeelding te zien. Een eenmaal aangebrachte door middel van blinddruk aangebracht droogstempel is niet of nauwelijks onzichtbaar te verwijderen. De techniek leent zich bijzonder goed voor producten, waar een chique uitstraling vanuit moet gaan. Ook wordt namaak bemoeilijkt.
Een blinddruk wordt gemaakt met een blinddruktang, ook wel blinddrukstempel, preegstempel, reliëfstempel, diepdrukstempel of droogstempel genoemd. Voor grotere oplagen kan ook een aangepaste drukpers worden gebruikt.
Blinddrukken kan ook op ander materiaal gebeuren dan papier, bv dun metaalplaat, plasticplaatjes (credit cards) of leer. Braille wordt ook als blinddruk gemaakt.
Een variant op de blindpreeg is de preegdruk, waarbij een of beide zijden van een inktlaag voorzien wordt. Deze techniek wordt onder andere veel gebruikt bij bankbiljettenproductie.


Brons

Bronsgieten is een techniek in het beeldhouwen waarmee bronzen beelden gegoten worden, ook soms bronswerk genoemd. Er zijn vele methoden en werkwijzen mogelijk om brons te gieten. Brons is een legering van koper en tin, hierdoor veel harder, smeltbarder en beter geschikt voor het gieten van bijvoorbeeld, beelden.

Verloren-was methode
Verloren was (ook gekend onder de Franse benaming Cire perdue) is een techniek om metalen voorwerpen te gieten, bijvoorbeeld in brons of zilver. De gebruikte was hiervoor is doorgaans gietwas of boetseerwas. De volgorde is in het kort: een wassen model krijgt wassen giet- en ontluchtingskanalen, wordt in een vuurvaste massa ingebed, waarna de was eruit wordt gesmolten en de kap gedroogd. Vervolgens wordt in de ontstane holte vloeibaar brons gegoten. Na afkoeling worden de giet- en ontluchtingskanalen afgezaagd en blijft een bronzen afgietsel over. Nadat het gietsel uit de mal verwijderd is, wordt het afgewerkt door gaten dicht te hameren of te lassen, uitsteeksels weg te slijpen en het vervolgens te patineren.
Zandgieten
Een andere methode om brons te gieten is zandgieten. Dit kan met behulp van Brusselse aarde of met vormzand. Hierbij wordt het model in meerdere lossende delen omsloten met een aarde-of zandmassa die zijn vorm behoudt. Lossend wil zeggen dat de gietmal het model zo omsluit, dat het nergens klemt als de kap verwijderd wordt. Dit betekent dat er altijd minimaal twee kappen nodig zijn, en vaak meer.
Vervolgens wordt het model weggenomen, waarna de zo ontstane kappen aan de binnenzijde handmatig met een plak was op de juiste dikte worden bekleed. Hierna worden alle buitenkappen met waslaag aaneengepast en wordt de binnenholte opgevuld met vormzand of -aarde. Tenslotte worden alle delen weer vaneen gehaald, de waslaag verwijderd en alle delen weer nauwkeurig aaneengepast. Via uitgekrabde kanalen, de giet- en ontluchtingsgaten, wordt nu vloeibaar metaal in de mal gegoten. Na afkoeling ontstaat een hol bronzen beeld. Om het gegoten figuur uit de mal te krijgen moet de mal stukgeslagen worden en kan de mal dus maar éénmaal gebruikt worden. Ook hier wordt, nadat het uit de mal verwijderd is, het gietsel afgewerkt door gaten dicht te hameren of te lassen, uitsteeksels weg te slijpen en het vervolgens te patineren.Bauhaus
Het Bauhaus was de belangrijkste ontwerpschool van de 20ste eeuw. Walter Gropius vormde uit twee kunstonderwijsinstellingen in 1919 ''Das Staatliche Bauhaus Weimar''. Het doel was de creatieve inspanningen van de diverse kunstdisciplines te bundelen, zodat uiteindelijk een nieuwe architectuur zou ontstaan. In deze nieuwe, allesomvattende bouwkunst zouden er geen grenzen bestaan tussen structuur en decoratie. In 1925 verhuisde het Bauhaus naar Dessau, waar Gropius het nieuwe schoolgebouw ontwierp. Na 1928 leidde eerst Hannes Meyer en, vanaf 1930, Ludwig Mies van der Rohe de instelling. In 1932 verhuisde het Bauhaus naar Berlijn, waarna het in 1933 door de Nazi''s werd gesloten


CCollage
Kunstwerk ontstaan door het opplakken van stukken papier op een ondergrond van papier, linnen of hout.
Later werden ook andere materialen gebruikt zoals onder andere kralen, touw, ijzerdraad, gedroogde bladeren, textiel. In de moderne kunst geintroduceerd door Pablo Picasso en Georges Braque (omstreeks 1912). Vooral toegepast door kubisten, dadaisten, surrealisten en later weer opgepakt door onder andere de kunstenaars van het nouveau realisme en de pop-art.


Cobra
Het woord Cobra staat voor de afkorting van de Franse namen van de steden: Copenhague, Bruxelles en Amsterdam. De kunstenaars die op 8 november 1948 in Parijs, de Cobra groep oprichten, komen uit deze drie steden vandaan. Een opgerolde slang wordt het symbool van de beweging.
De Cobra-kunstenaars willen nieuwe wegen inslaan namelijk zonder vooropgezet plan en met veel fantasie werken.
Uiteindelijk zijn meer dan veertig kunstenaars lid of zijdelings betrokken bij Cobra. Niet alleen schilders, maar ook beeldhouwers, dichters, fotografen en filmers voelen zich aangetrokken tot de ideeën van Cobra.
De Cobra-kunstenaars schilderen vrijwel altijd direct en spontaan. Net als kinderen willen zij zonder vooropgezet plan en met veel fantasie werken. Zij zetten zich af tegen de regels van de kunstacademie. Zij vinden het bijvoorbeeld niet belangrijk om de regels van het perspectief toe te passen. Cobra-kunstenaars streven naar een ongedwongen kunst en proberen met allerlei materialen te werken. Het experiment staat voorop. De Cobra-kunstenaars presenteren zich als experimentelen.
Dieren zoals een vogel, kat, hond, slang zijn een favoriet onderwerp bij de Cobra-kunstenaars. Ook fantasiebeesten en fantasiewezens zijn zeer geliefd. Sommige wezens bestaan uit een combinatie van dieren en mensen. Cobra-kunstenaars laten zich bij het maken van hun afbeeldingen inspireren door mythen, volkskunst, kindertekeningen, de prehistorie, oosterse kalligrafie, primitieve kunst (niet-westerse kunst uit o.a. Afrika en Oceanië) en kunst van geesteszieken.
Een paar kunstenaars houden zich niet alleen bezig met het maken van kunstwerken, maar ook met theorieën over kunst en de rol van de kunstenaar in de maatschappij. Hun streven is een kunst vóór en vooral ook dóór iedereen, ongeacht klasse, nationaliteit, kennis- en opleidingsniveau.


Complementaire kleuren
Complementaire kleuren zijn de tegenoverliggende kleuren in de kleurcirkel.
Zij vullen elkaar aan en maken samen de 3 primaire kleuren.

Groen + rood = blauw+geel en rood
Oranje + blauw = geel+rood en blauw
Violet + geel = rood+blauw en geel

Als u twee complementaire kleuren met elkaar mengt, in plaats van ze naast elkaar te plaatsen, ziet u het tegengestelde gebeuren: ze vernietigen elkaar, heffen elkaar op.
Mengt u met gevoel bv. rood + groen ; dan krijgt u een donkere, op zwart lijkende kleur.Constructivisme
Kunststroming vanuit Rusland. De kunstenaars maakten hierbij gebruik van industriële materialen. De Russen geloofden dat kunst de maatschappij kon veranderen. Communistische leiders hebben daarom samengewerkt met de kunstenaars. Begin jaren '20 legde Stalin een verbod op deze kunststroming.
Net als het suprematisme is het constructivisme een Russische kunstbeweging. Beide kunstbewegingen stellen abstractie en geometrische vormen centraal.
Het constructivisme ontstond rond 1914 in de constructies van Tatlin. Aanvankelijk sprak hij over productivisme i.p.v. constructivisme. Eind 1916 werd Tatlin vergezeld door o.a Naum Gabo (1890-1977), Anton Pevsner (1884-1962), Alexander Rodtsjenko ( 1891-1956) en El Lissitsky (1890-1941). Liubov Popova ( 1889-1924) sloot zich later aan. Ze werkten met industrieel vervaardigd materiaal als glas, hout, metaal plastic en beton. Hun werk bezong immers een technologisch tijdperk. Volgens Tatlin moest kunst een sociaal doel dienen. Deze opvatting zorgde voor rivaliteit met Melevitch en het suprematisme, die daar anders overdacht.
Het kubisme en het futurisme hebben de constructivisten sterk beïnvloed. De constructivisten geloofden evenals de futuristen in een toekomst die door de machine en wetenschap verregaand verbeterd zou worden. De technologie speelde dan ook vaak een rol in hun werk. Zij geloofden dat de kunst de maatschappij kon veranderen. Rond 1920 werd het constructivisme belangrijker geacht dan het suprematisme omdat zij een sociale en functionele toepassing aanmoedigde. Ze wilden de nieuwe politieke machthebbers steunen door hun kunst. Gedurende enkele jaren omarmt de staat deze progressieve kunst. Eind jaren twintig werd het constructivisme door Lenin en vervolgens door Stalin afgewezen. Het socialistisch realisme was vanaf toen de enige gewenste stijl.
Gabo en Pevsner verlieten het constructivisme van Tatlin in 1920. De broers waren niet ingenomen met de propagandistische werken van Tatlin. Beiden emigreerden naar West-Europa. Men noemt de stijl die zij in Europa verspreiden Europees of Internationaal constructivisme. Ook El Lissitzky emigreerde naar Europa. Na 1920 beïnvloeden de Russische moderne kunst het Bauhaus en de Stijl.


Craquelé
Fijne haarscheurtjes inde verf- of vernislaag van een schilderij. Dit kan ontstaan door, te snel vernissen, krimpen van de verf, of te sterke spanning van het doek.
 


Cubisme
Het Cubisme is een revolutionaire kunststroming waarvoor George Braque en Pablo Picasso in 1907 het fundament legden. De stroming kan in drie perioden verdeeld worden: de geometrische (1907-10), de analytische (1910-12) en de synthetische (1912-20), met sterke cesuur in 1914 bij het uitbreken van WO I. Kenmerkend voor het Cubisme is het streven om het meest karakteristieke van een vorm weer te geven. De werkelijkheid wordt vertaald in geabstraheerde, geometrische vormen, waarbij verschillende gezichtshoeken in een beeld worden gecombineerd. Een veelgebruikte techniek was de collage, waarbij verschillende materialen als olieverf, krantenpapier, textiel e.d. werden gecombineerd.
 


Carborundum Litho
Carborundum is een slijppoeder dat voor verschillende industriële toepassingen wordt gebruikt, maar ook voor het slijpen van lithostenen. Bij deze druktechniek wordt met carborundum en acryl een voorstelling gemaakt op een zinken of verzinkte plaat (kunststof kan ook). De afdrukprocedure is gelijk aan die van een traditionele ets. Deze druktechniek leent zich bij uitstek voor het produceren van monumentale grafiek met een heel eigen karakter, het lijkt bijna geschilderd. Grote carborundumdrukken zijn bijna altijd unica. En carborundum drukken is milieuvriendelijk, aangezien er niet met chemische middelen wordt gewerkt. Het is een combinatie van hoog-, diep- en vlakdruk; de techniek is goed te combineren met droge naald of met traditioneel geëtste platen.


Conté krijt
Een Conté is in de kunstwereld krijt dat een hogere hardheid heeft dan andere bekende krijtsoorten. Conté is doorgaans een hoekig staafje dat in de kleuren zwart, wit, rood en sepia verkrijgbaar is. Er bestaan conté-potloden, conté-krijt en conté-stiften. Conté-potloden hebben een hardheid tussen krijt en kleurpotlood.

In de tijd van Napoleon (achttiende eeuw) werd Nicolas-Jacques Conté (uitvinder en werktuigkundig genie, 1755-1805) gevraagd om een vervanging te maken voor het toenmalige potlood gemaakt van zwavel en twee delen grafiet in het jaar 1794. Conté kwam met een potlood op de markt van pijpaarde, grafiet, water en stijfsel wat verstevigd werd door het in de oven te bakken. Door de toevoeging van vettige stoffen als was, zeep of reuzel kunnen verschillende kleurvariëteiten worden bereikt.

Zijn potloden zijn ook in omloop als Conté-potloden. Ook was Conté de maker van krijt dat bekendstaat als Conté-krijt in de vorm van vierkante staafjes.
Het krijt is een gemakkelijk middel om te schetsen en is eenvoudig hanteerbaar. Het heeft het voordeel dat je handen niet zo vervuilen als bij het normale krijt als bordkrijt en pastelkrijt. Het wordt tot op heden nog veel gebruikt om studies te maken.
Het Conté-potlood wordt veelal gebruikt in tekeningen waar je diepzwarte vlakken moet aanbrengen. Bij normale grafietpotloden komt er een weerkaatsing van het licht maar bij Conté-potloden blijft het diepe zwart. Ook wordt dit potlood gebruikt bij het schetsen of het maken van snelle impressies.


Combidruk
combidruk


DDiepdruk
Bij deze druktechniek, de naam zegt het al, worden de diepe delen van een plaat gedrukt. Met een speciale etsnaald wordt een tekening gemaakt in een dunne waslaag, die is aangebracht op een koperen of zinken plaat. De gehele plaat wordt vervolgens in een zuurbad gelegd, waarvoor meestal salpeterzuur wordt gebruikt. Het zuur bijt de gekraste lijnen uit. Hoe langer de plaat in het bad ligt, hoe dieper het zuur de tekening uitbijt en hoe donkerder de lijnen zullen worden bij het drukken. De waslaag beschermt het niet bewerkte deel van de plaat.
Als de waslaag is verwijderd wordt de plaat ingewreven met inkt. Met de muis van de hand wordt de overtollige inkt verwijderd (het zogenaamde 'afslaan') en vervolgens wordt de plaat met een vochtig papier op de etspers gelegd. Beschermd door een vilten doek gaat het geheel onder de pers. Door de grote druk wordt de inkt uit de geëtste lijnen geperst en worden deze -in spiegelbeeld- zichtbaar op het papier. Bij een kleurendruk wordt dit proces (meerdere keren) herhaald. Het is ook mogelijk om plaatselijk kleuren op de oorspronkelijke plaat aan te brengen.
Bij de droge naaldtechniek brengt de kunstenaar een voorstelling rechtstreeks aan op de zinken of koperen plaat. Deze techniek is moeilijker, want er kunnen er geen correcties worden aangebracht en het resultaat is meestal minder verfijnd dan bij een ets.


Drieluik
schilderstuk dat uit drie onderling verbonden panelen bestaat.


EEts
Gladde metalen plaat wordt aan beide kanten bedekt met laagje vernis of was. Hierin wordt met behulp van een etsnaald een afbeelding gekrast. Door de plaat in het zuur te leggen bijten de weggekraste lijnen zich in het metaal en ontstaat de tekening in het metaal.


Ets / droge naald
Etstechniek waarbij de lijnen nooit recht zijn. Dit omdat er met droge naalden een afbeelding in een koperen plaat gekrast word, maar de bramen blijven zitten.


Ecoline
Gekleurde inkt.


Expressionisme
Het expressionisme beleefde als stroming haar hoogtepunt in het eerste kwart van de 20ste eeuw. Zij deformeert de realiteit op een dusdanige wijze dat de weergave daarvan in een kunstwerk het symbool kan worden van de emoties en spanningen, die de kunstenaar wil uitdrukken. Op een directe en spontane wijze wordt de innerlijke gevoelswereld tot uitdrukking gebracht. Vooral in Duitsland - met kunstenaarsgroepen als de Brücke en Der Blaue Reiter -, en in Frankrijk, Vlaanderen en Nederland was het Expressionisme sterk vertegenwoordigd.


FFotolitho
Fotolithografie of micro-fotolithografie is een techniek om kleine structuren aan te maken voor bijvoorbeeld een printplaat of geïntegreerde schakeling. De techniek bestaat erin, om eerst een zogenaamd masker (reticle), aan te maken waarop de structuur al dan niet vergroot staat en door belichting de structuur met een objectief af te beelden op een fotogevoelige laag (fotoresist). Daarna volgt een ontwikkelstap, waarbij het belichte of juist het onbelichte deel van de fotogevoelige laag wordt verwijderd. Voor printplaten bestaat het masker uit een glazen fotografische plaat of een kunststof fotografische film. De belichting gebeurt met ultraviolet lampen. Voor geïntegreerde schakelingen kan er gebruik worden gemaakt van een optische bron bijvoorbeeld een excimerlaser of niet-optische bron (elektronenbundel). De belichting gebeurt met behulp van een zogenaamde stepper of een scanner.


Figuratieve kunst
Kunst waarbij de voorstelling verwijst naar de werkelijkheid.


Fundamentele kunst
In deze stroming gingen de kunstenaars opzoek naar de essentie en betekenis van het schilderen, ze onderzochten in hun werk naar datgene wat een schilderij een schilderij maakt ( kleur, vormen, lijnen).


Futurisme
Avant-gardistische beweging in Italië en later ook in Rusland. In 1909 proclameerde de Italiaanse dichter Marinetti zijn Futuristisch Manifest. Het Futurisme (1908-ca.1918) was een veelomvattende cultureel maatschappelijke beweging die de moderne tijd met zijn nieuwe technieken en machines verheerlijkte. Mobiliteit, dynamiek, kracht en dramatiek zijn kenmerkende aspecten van het Futurisme. Ook de Sovjet Unie kende een futuristische beweging (ca.1911-ca.1917).


GGiclée
Reproductietechniek met behulp van een inktjetprinter. Het word vooral gebruikt om reproducties van kunstwerken te maken. De term giclee is afgeleid van het Franse word 'gicler' dat stralen of vernevelen betekent. In deze druktechniek wordt gebruik gemaakt van ononderbroken inktstralen die verschillende kleurlagen op het papier aanbrengen.


Gouache
Gouache is een dekkende verfsoort die met water verdunbaar is en waarmee je streeploze en matte oppervlakken kunt schilderen. De verf is zeer praktisch in gebruik omdat deze al binnen enkele minuten droogt. Daarom is hij zeer praktisch in gebruik. Verschillende kleuren kunnen in snel tempo over elkaar heen worden gezet en de verf kan op vele ondergronden worden aangebracht.


Gemengde techniek
Een combinatie van verschillende technieken.


Grafische kunst
Afbeelding gedrukt in papier, steen of hout, altijd als oplage.


Glas
Glas
 


HHoutsnede
Afbeelding ontstaan door met een mes of burijn in hout te snijden en vervolgens een afdruk van te maken.


Hoogdruk
Hoogdruktechnieken als hout- en linosneden behoren tot de oudste druktechnieken, die al eind 14e eeuw in Europa werden aangetroffen. Met speciale mesjes en gutsen wordt een voorstelling uit een plaat hout of linoleum gesneden. Daardoor ontstaan er hoge en lage delen. Met een roller wordt inkt op de plaat aangebracht, waarbij de lage delen geen inkt opnemen en de hoge delen wel. Als de plaat en het papier onder de pers door gaan, komt de tekening in spiegelbeeld op het papier. Bij een kleurendruk ondergaat de prent meerdere drukgangen.
Een variant op de hoogdruk is de blinddruk. Het gaat om het zelfde procedé, alleen wordt er geen inkt gebruikt. De plaat gaat met een vochtig vel papier onder de pers door en het reliëf van de illustratie verschijnt in het papier.


Houtskool
Verkoold hout als brandstof of tekenmateriaal.


Houtskoolcontedruk
houtskoolcontedruk


hardsteen
hardsteen
 


Hout
Object van hout.


IIngekleurde ets


Ingekleurde Litho


inkt
inkt
 


ijzer
ijzer
 


KKleurets


Krijt tekening


kunststof
kunststof


keramiek
keramiek


koraal
Koraal
 


LLitho
De lithografische techniek is een vlakdruktechniek, wat betekent dat op de drukplaat geen hoger of lager gelegen delen voorkomen. De drukplaat is een poreus soort kalksteen waarop getekend of geschilderd kan worden. Dit gebeurt met een vettig materiaal, namelijk krijt of inkt. Door het aanbrengen van Arabische gom en salpeterzuur worden de niet beschilderde delen afgedekt. Vervolgens wordt de kalksteen vochtig gemaakt. Als nu de steen met inkt wordt ingerold, hecht de inkt zich alleen aan de delen waar eerst getekend of geschilderd is. Voor elke kleur is een aparte steen nodig.


Linoleumsnede


Lino
lino


MMonoprint


Mixed Media


Monotype
Een beschildering van verf of inkt op een metalen of glazen plaat, de afbeelding wordt op papier overgebracht als de verf of inkt nog nat is.


Minimal Art
Een non-figuratieve kunststroming (1956-ca.1977) in de beeldhouwkunst, die zich bedient van zeer eenvoudige primaire basisvormen en de eigen, neutrale kleur van het (industriële) materiaal en een mathematische ordening. Het ''handschrift'' van de kunstenaar ontbreekt volstrekt; de middelen zijn even primair als het materiaal. De geometrische vorm overheerst en de herhaling en de collectieve opstelling vormen samen met de ruimte waarin het is geplaatst het kunstwerk.


Marmeren beeld
Beeld uit marmer gemaakt.


OOlieverf
Met drogende olie aangemaakte verfstof.


Op - Art
Optical-Art is een non-figuratieve stijl uit de jaren 1950-1972, die de illusie van beweging en ruimte oproept door een geraffineerde ordening van scherp begrensde abstracte lijnstructuren en/of een doordacht kleurgebruik (simultaancontrast). Deze kunstvorm werkt rechtstreeks op het oog in zoals het woord zelf suggereert.


Oplage
Het aantal afdrukken van een afbeelding noemt men een oplage. Doordat de prenten met de hand vervaardigd worden, kunnen de afdrukken onderling enigzins verschillen. De oplage en het specifieke exemplaar van de reeks is meestal onderaan de prent te lezen. 6/30 betekent bijvoorbeeld het zesde exemplaar uit een totale oplage van 30 stuks.


Originelen
In tegenstelling tot de grafische kunst, worden schilderijen en in steen gehakte beelden niet in oplage gemaakt. Hier is elk werk een unica.


Object
Dit is een voorwerp.


PPaneel
Drager van een schilderij. Vanaf de 16e eeuw wed er steeds vaker op doek geschilderd, maar tot in de 19e eeuw werden ook nog panelen gebruikt.


Pastel
Droge kleurstof zoals krijt. Tekenstift van pastel.


Pigment
Kleurstof die in verf of vernis gebruikt worden.


Papiersnede
Papiersnede


poster
poster


SSteendruk


Staaldruk


steen/hout
steen + hout
 


TTekening / pastel


Tekening


VVernis moux


ZZeefdrukOpeningstijden:

  • Maandag: Gesloten
  • dinsdag: 13:30 - 18:00 uur
  • woensdag: 13:30 - 18:00 uur
  • donderdag: 13:30 - 18:00 uur
  • koopavond: Gesloten
  • vrijdag: 13:30 - 18:00 uur
  • zaterdag: 10:00 - 17:00 uur
  • zondag: Gesloten